FAQ

Čím sa odlišujete od iných?

Prístupom k práci. Robím všetko pre maximálnu spokojnosť klienta a každá jeho požiadavka je pre mňa dôležitá. Klienti z mojich hodín odchádzajú s pocitom, že učiť sa angličtinu má naozaj zmysel. Na základe mojich skúseností ako metodika výučby ovládam viacero vyučovacích metód a striedam ich podľa toho, čo je v danej chvíli dôležité. Dokážem tak skutočne vytvoriť hodiny podľa toho, aký vyučovací štýl klientovi najviac vyhovuje a vyťažiť z toho maximum.

Z akých materiálov učíte?

S väčšinou klientov používame na hodinách učebnice, ktoré sú systematickým základom našej práce. Neodmysliteľnou súčasťou všetkých hodín sú aj vlastné učebné materiály, ktoré pripravujem na mieru každému klientovi. Precvičujeme tak to, čo presne potrebuje.

V poslednej dobe sa mi najviac osvedčili učebnice Face 2 Face, ktoré používam ako základnú kostru hodín na všeobecnú angličtinu. Pri špecializovaných kurzoch používam najmä materiály z vydavateľstiev Cambridge a Longman.

Klientom, ktorí sa učili angličtinu veľakrát a pociťujú averziu voči „klasickej“ výučbe s učebnicou (respektíve si chcú zlepšiť len jednotlivé jazykové zručnosti), viem vytvoriť hodiny kombináciou viacerých zaujímavých materiálov.

Ako motivujete klientov, aby angličtinu študovali dlhodobo?

Veľa klientov prichádza za mnou s tým, že s angličtinou začínali viackrát, no neúspešne. Motivujem ich tak, že im vytváram zaujímavé hodiny a vedia, že sa môžu kedykoľvek s hocičím na mňa obrátiť. U pokročilých klientov, ktorí už angličtinu slušne ovládajú, je možnosť pripravovať sa na zahraničné certifikáty z angličtiny, čím získavajú ešte väčšiu istotu pri používaní jazyka.

Aká je na hodinách atmosféra?

Atmosféra na hodinách je veľmi príjemná a priateľská. Uvedomujem si, že výučba angličtiny musí byť aj organizovaná a striktná a dokážem všetky tieto aspekty skĺbiť.

picture