Peter Horváth

PETER HORVÁTH

súkromný učiteľ anglického a slovenského jazyka

Jazyková skúška Test of Legal English Skills „TOLES“

Jazyková skúška Test of Legal English Skills „TOLES“ je od januára 2017 svetovo jedinou jazykovou skúškou určenou pre právnikov a právnych profesionálov, ktorá sa zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka v oblasti práva.

Peter Horváth, učiteľ anglického a slovenského jazyka, ako aj obchodnej a právnickej angličtiny, získal v apríli 2024 licenciu ako jedno z mála TOLES certifikačných centier na Slovensku a je oprávnený vykonávať prípravné kurzy a skúšky na všetkých troch úrovniach.

O skúške

Skúška bola vytvorená v spolupráci s poprednými advokátskymi kanceláriami v Anglicku a zameriava sa na zhodnotenie praktických právnických zručností a orientáciu v anglickej právnej terminológii. TOLES organizácia úzko spolupracuje s The Law Society of England and Wales, združujúcou advokátov – solicitors v Anglicku a vo Walese.

Skúšky TOLES testujú špecifickú slovnú zásobu a gramatiku, potrebnú na pochopenie a vypracovanie medzinárodných zmlúv a iných písomností v anglickom jazyku, ako aj angličtinu potrebnú nato, aby ste sa cítili sebaisto pri riešení medzinárodných obchodných záväzkov a finančných záležitostí. Mnohí zamestnávatelia na celom svete uznávajú skúšky TOLES ako praktické a hodnotné meradlo špecifických právnických znalostí angličtiny. Skúšky sú staré viac ako dve desaťročia a mnohé komerčné právnické firmy, spoločnosti a inštitúcie si uvedomujú dôležitosť dodatočných znalostí angličtiny, ktoré kandidáti TOLES majú.

Ak už pracujete ako právnik, štúdium na skúšky TOLES Vám poskytne veľkú slovnú zásobu, ktorú potrebujete nato, aby ste svoju prácu robili s väčšou presnosťou, efektívnosťou a sebadôverou.

Ak ste študentom práva, okrem toho, že sa naučíte používať právnickú angličtinu v praxi, je to aj skvelý spôsob, ako zlepšiť svoj životopis a pridať hodnotu k tomu, čo môžete ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi.

Viac informácií o skúškach, ako aj ukážkové testy nájdete na www.toleslegal.com

10 základných faktov o TOLES

Prečo absolvovať prípravu a samotnú skúšku

Samotná skúška

Skúška pozostáva z čítania, písania a porozumenia textu (Reading, Writing). Trvanie je 90 – 120 minút, v závislosti od úrovne skúšky. Prebieha výlučne online formou cez zabezpečený systém.  

Existujú tri stupne úrovne skúšky

 1. TOLES FOUNDATION: úroveň anglickej skúšky vhodná pre začiatočníkov a mierne pokročilých (zhruba zodpovedá úrovni B1). Zameriava sa na základnú gramatiku a slovnú zásobu.

 

 1. TOLES HIGHER: úroveň anglickej skúšky vhodná pre mierne až stredne pokročilých (zhruba zodpovedá úrovni B2). Zameriava sa na stredne náročnú gramatiku a slovnú zásobu.

 

 1. TOLES ADVANCED: úroveň anglickej skúšky vhodná pre pokročilých (zhruba zodpovedá úrovni C1). Zameriava sa na gramatiku a slovnú zásobu na úrovni pokročilého užívateľa.

 

Kandidáti získajú výsledok skúšky vyjadrený percentuálnou úspešnosťou a známkou EXCELLENT-VERY GOOD-SATISFACTORY-LESS THAN SATISFACTORY. Skúška je vyhodnotená externe a výsledky sú dostupné do 7 dní od vykonania online skúšky, pričom certifikát dostanete do 30 dní. 

Zostávajúce termíny v roku 2024 sú:

 1. 5. 2024
 2. 6. 2024
 3. 8. 2024
 4. 11. 2024

Príprava na skúšku

Príprave na skúšku predchádza otestovanie, v rámci ktorého zistím Vašu jazykovú úroveň a úroveň slovnej zásoby. Na základe otestovania si vyberieme, na ktorú skúšku by sme sa chceli pripraviť. Je možné pripraviť sa na menej náročnú skúšku, čo vyžaduje aj menej času, pričom si upevníme už nadobudnuté znalosti a urobíme si jasno vo veciach, ktoré považujete za svoje slabé stránky. V prípade, že chcete väčšiu výzvu a máte viac času a priestoru na buď intenzívnejšie, alebo dlhodobejšie štúdium, môžeme sa pripraviť aj na náročnejšiu skúšku.

Odporúčam online štúdium individuálnou formou, v prípade záujmu a rovnakej jazykovej úrovne je možné prípravu absolvovať aj v menšej skupine. Úvodná hodina je zdarma a po nej sa rozhodnete, či sa pustíme do spoločného štúdia.

Následne si dohodneme termín skúšky, na ktorý budeme prípravu cieliť. Učebný materiál na skúšku je pripravený inštitúciou TOLES a z odbornej terminológie pokrýva tieto oblasti

*The details of real court cases

 • Banks accounts and loans
 • Contracts in common law systems
 • Oral and written contracts
 • Sole trader businesses
 • Traditional partnerships and LLPs
 • Limited companies
 • Bankruptcy and insolvency
 • Disputes and litigation
 • Landlord and tenant
 • The law of tort
 • The liability of businesses for negligence
 • The liability of businesses for nuisance
 • Employment
 • Copyright, patents and trademarks
 • Alternatives to litigation
 • How the common law works

Ukážka učebných materiálov

Ponuka na rok 2024

Ako nové prípravné a skúšobné centrum Vám pri vyúčbe začatej v roku 2024 ponúkam nasledovné zľavy.

30% z ceny učebných materiálov

Učebnica na skúšku FOUNDATION, pôvodná cena 33€, po zľave 23€

Učebnica na skúšku HIGHER, pôvodná cena 38€, po zľave 27€

Učebnica na skúšku ADVANCED, pôvodná cena 38€, po zľave 27€

50% z ceny skúšky

Skúška FOUNDATION, pôvodná cena 244€, po zľave 122€

Skúška HIGHER, pôvodná cena 272€, po zľave 136€

Skúška ADVANCED, pôvodná cena 320€, po zľave 160€

Ukážky skušky

FAQ

Minimálna úroveň je A2, teda východisková úroveň, keď začínate prípravu na FOUNDATION, odporúčam však aspoň úroveň B1. Certifikát ADVANCED je na úrovni C1, takže študovať môže každý, kto chce urobiť pokrok vo svojej právnickej angličtine. 

Trvanie kurzu nie je stanovené, pretože kurz podlieha Vašim časovým možnostiam a aktuálnym vedomostiam. Preto kurzu vždy predchádza otestovanie. Príprava na certifikát však trvá zvyčajne 6 – 12 mesiacov. Skúška prebieha 6-krát ročne, preto nemusíme mať stres, či ju stihneme – dátum absolvovania skúšky sa dá „za pochodu“ upraviť.

Z mojej praxe sa najlepšie osvedčil model 1-krát týždenne. Klient si na to vie vytvoriť čas a nemá stres, že výučbu viackrát týždenne pri všetkých povinnostiach nestihne. V prípade, že Vám nestačí intenzita 1x45-minútová hodina týždenne a máte pocit, že chcete alebo potrebujete na svojej angličtine pracovať viac, môžeme sa stretávať aj na 60/90-minútových hodinách. 

Nemusíte sa zaväzovať na žiadne niekoľkomesačné kurzy a platiť vopred. Zaplatíte vždy spätne za absolvované hodiny v danom mesiaci, za ktoré Vám vystavím faktúru. Ak Vám do prípravy na skúšku príde niečo nečakane dôležité, kurz je možné prerušiť. 

Výučbe právnickej angličtiny sa venujem od roku 2011, keď som začal pripravovať klientov na Cambridgeskú skúšku ILEC, predchodcu skúšky TOLES. Moja práca ma veľmi baví a neustále sa v nej vzdelávam. Právnickej a obchodnej angličtine sa venujem ako svojej špecializácii a okrem štúdia angličtiny mám za sebou aj LL.M štúdium obchodného práva a MBA štúdium podnikania, ktoré mi pomohli hlbšie preniknúť do problematiky Vašich profesií, aby som Vám vedel vytvoriť ešte kvalitnejšie a odbornejšie hodiny angličtiny v špecializácii, v ktorej sa chcete zdokonaliť. 

V prípade, že si chcete zlepšiť svoju právnickú angličtinu bez toho, aby ste sa pripravovali na skúšku, poskytujem aj kurzy obchodnej a právnickej angličtiny bez nutnosti následného zloženia skúšky, no práve skúška môže byť veľmi dobrou a hmatateľnou motiváciou na zlepšenie Vášho jazykového prejavu. Výučbu môžeme nastaviť aj ako kontinuálne vzdelávanie.

Návrat hore