Peter Horváth

PETER HORVÁTH

súkromný učiteľ anglického a slovenského jazyka

Profesionálna výučba anglického a slovenského jazyka

Volám sa Peter Horváth a pracujem ako súkromný učiteľ anglického a slovenského jazyka. Ponúkam Vám všeobecné kurzy pre dospelých a deti, od individuálnej až po skupinovú formu. Špecializujem sa aj na obchodnú a právnickú angličtinu.

Peter Horváth

Profesionálnej výučbe anglického jazyka a slovenčiny pre cudzincov sa venujem od roku 2007, keď som formálne zavŕšil štúdium angličtiny štátnou skúškou z jazyka a literatúry a cambridgeským certifikátom CPE (C2). Ďalej som sa vzdelával v metodike výučby cudzích jazykov absolvovaním mnohých metodických seminárov a zložením cambridgeskej skúšky pre učiteľov anglického jazyka – Teaching Knowledge Test. Vzdelanie som si rozšíril profesijným MBA a LL.M. štúdiom v anglickom jazyku v špecializáciách podnikanie a právo.

Pracoval som vo viacerých jazykových školách a inštitúciách ako lektor angličtiny a slovenčiny, neskôr aj ako školiteľ učiteľov slovenčiny pre cudzincov. Získaval som skúsenosti z rozdielnych vyučovacích štýlov, a tak dokážem vytvoriť hodiny, ktoré obsahujú najlepšie prvky z viacerých metodík. V súčasnosti sa venujem výhradne privátnym a firemným klientom a pripravujem kurzy zamerané na množstvo rôznych špecializácií. Okrem klasickej výučby pripravujem klientov aj na medzinárodné certifikáty (Cambridge, IELTS a pod.)

Na čom si dávam špeciálne záležať

Prirodzená výučba

Gramatiku od konverzácie neoddeľujem. Učím vnímať jej zvládanie ako prirodzenú súčasť výučby a zlepšenia jazykového prejavu. Pri rozprávaní klienta opravujem a vysvetľujem, ako sa to povie správne. Tak ho učím prednostne to, čo mu robí najväčšie problémy.

Reálna konverzácia

Ak cítite averziu voči učebným materiálom, tie nemusíme používať vôbec. Hodiny vediem aj formou riadenej konverzácie. Rozoberieme, čo máte nové, aký ste mali deň, čo nového ste zažili, aký dobrý seriál ste na Netflixe videli, pričom vás učím novú slovnú zásobu, opravujeme chyby vo vetách a učíme sa novú gramatiku.

Autentické materiály

Pri posluchových cvičeniach vychádzam z reálnych materiálov, ako napríklad BBC One-minute World News, šou 73 Questions, správy slovenských televíznych staníc, dopĺňanie slov do pesničiek a pod. Po posluchovom cvičení sa pozhovárame o danej téme.

Efektívne poznámkovanie

Poznámky z hodín robím prednostne ja priamo do aplikácie GOODNOTES v tablete, nedochádza tak k strate času pri prepisovaní poznámok. Počas LIVE hodiny poznámky vidíte cez projektor alebo APPLE TV, počas ONLINE hodín ich vidíte cez zdieľanú obrazovku. Po skončení hodiny vám poznámky pošlem na mail. Ak ste typ, ktorému vyhovuje prepisovanie poznámok, môžete si ich prepísať. Ostatní si ich môžu vytlačiť alebo sa učiť priamo z tabletu či telefónu.

Precíznosť prejavu

S učivom sa nikdy neponáhľam. Jednotlivé učebné látky učím dovtedy, kým nie sú naozaj pochopené, pričom sa k nim neustále vraciam aj neskôr. Prekladovými cvičeniami sa zameriavam na zdôraznenie rozdielov medzi slovenčinou a angličtinou. Nedôjde tak k nesprávnemu transformovaniu myšlienok do cudzieho jazyka.

Cielené vzdelávanie

Každá hodina má svoj cieľ. Klient zakaždým odchádza s tým, že vie niečo nové.

Ponuka kurzov

Ponúkam širokú škálu kurzov prispôsobených individuálnym potrebám klientov. Sú tu individuálne kurzy pre osobný rast, skupinové kurzy pre kolektívne učenie vo firmách, a kurzy pre dvoch pre tých, ktorí preferujú učenie sa v páre. Každý kurz je navrhnutý s ohľadom na maximálnu efektivitu učenia a flexibility v čase.

Individuálne

Najefektívnejšia výučba jazyka zameraná presne na to, čo klient potrebuje. Klient si môže vybrať, čo chce študovať. Na výber má všeobecný alebo špecializovaný jazyk, konverzácie alebo prípravu na certifikáty. Individuálne hodiny sú najlepší a najrýchlejší spôsob napredovania v jazyku. Pri dlhodobej systematickej spolupráci odporúčam jedno stretnutie týždenne. Klientovi pripravujem hodiny úplne na mieru, preto nie je nutné hodiny navštevovať vo zvýšenej intenzite a navyšovať náklady na výučbu. Zvýšenú intenzitu odporúčam, keď klient potrebuje urobiť veľmi veľký pokrok za krátky čas.

Kurzy pre dvoch

Od individuálnych kurzov sa odlišujú tým, že na hodine sú dvaja účastníci. Skupina dvoch účastníkov taktiež umožňuje pestrejšie precvičovanie konverzácie s človekom, ktorý je na podobnej jazykovej úrovni. Vhodné sú pre tých, ktorí sa necítia na hodine dobre sami alebo si chcú znížiť náklady spojené s výučbou. Pri dlhodobej systematickej spolupráci odporúčam jedno dlhšie stretnutie, prípadne dve kratšie stretnutia týždenne.

Skupinové kurzy

Prebiehajú najmä vo firmách, nesporná výhoda je, že v jednom čase sa vzdeláva väčšie množstvo ľudí. Odporúčam najmä tým, ktorí už cudzí jazyk vedia a potrebujú si precvičiť konverzáciu, prelomiť komunikačné bariéry alebo sú len radi v kontakte s jazykom a majú ho ako svoju záľubu.

Výučba pre deti a tínedžerov
Výučba pre deti a tínedžerov je možná individuálnou aj skupinovou formou. Je možné ju nastaviť ako celkové zdokonaľovanie sa v jazyku, prípravu na certifikáty alebo ako pomoc s jazykom v škole. Veľmi odporúčam prípravu na certifikáty, ktorú som aj ja ako tínedžer absolvoval. Dalo mi to perfektný jazykový základ, pocit práce na niečom konkrétnom a postupne tiež pocit úspechu a zadosťučinenia, čo ma motivovalo vzdelávať sa ďalej.
Business people shaking hands together
Obchodná a právnická angličtina

Ak sa potrebujete zlepšiť v jazyku práva alebo obchodu, ponúkam špecializované kurzy zamerané na obchodnú a právnickú angličtinu. S individuálnym prístupom a zameraním na konkrétne situácie, ako sú obchodné stretnutia alebo právne konzultácie, Vám poskytnem nástroje na sebavedomé a presné vyjadrovanie. Zlepšite svoju odbornú angličtinu a komunikujte s istotou vo Vašom profesijnom živote.

Vyskúšajte si ukážkovú hodinu zdarma

Aby ste vedeli pre seba porovnať pomer ceny a kvality, vyskúšajte si úvodnú hodinu zdarma. Ukážem vám, ako hodiny prebiehajú a ako sa spolu budeme učiť. Po absolvovaní skúšobnej hodiny sa rozhodnete, či sa pustíme do spolupráce.

Firemní klienti

Návrat hore