learning english

O mne

picture

Profesionálnej výučbe anglického jazyka sa venujem od roku 2005. Pracoval som vo viacerých jazykových školách a inštitúciách ako lektor a metodik výučby. Získaval som skúsenosti z rozdielnych vyučovacích štýlov a tak dokážem vytvoriť hodiny, ktoré obsahujú najlepšie prvky z viacerých metodík.

V súčasnosti sa venujem výhradne privátnym klientom a pripravujem kurzy zamerané na množstvo rôznych špecializácií. Okrem klasickej výučby poskytujem aj konzultácie k prezentáciám v angličtine, aby bol klient schopný prezentovať svoje myšlienky na vysokej jazykovej úrovni.

Každého klienta beriem ako samostatný projekt, ktorému odovzdávam vedomosti a zručnosti. Tie ho dovedú presne tam, kam potrebuje, či už chce angličtinu používať v každodennom živote alebo vo svojej profesii.

Na hodinách neoddeľujem konverzáciu a posluch od gramatiky. Učím klientov osvojovať si jazyk prirodzene s dôrazom na fixovanie tých zložiek jazykového prejavu, ktoré potrebujú zdokonaliť najviac.

Peter Horváth